Einddossier wpl4 nhoekstra

Inleiding

Het afgelopen jaar heb ik mijn eigenheid als docent verder kunnen ontwikkelen. In dit beoordelingsdossier maak ik deze ontwikkeling zichtbaar. Het dossier bestaat uit vijf onderdelen, waarin per onderdeel verwezen wordt naar de zeven SBL-competenties, met als onderbouwing bewijsmateriaal.

De vijf onderdelen en competenties:
1. Beroepsproduct geplande intervisie
           Competentie 1. Interpersoonlijk competent
           Competentie 2. Pedagogisch competent
           Competentie 7. Reflectie en ontwikkeling


  1. SWOT-Analyse

           Competentie 4. Organisatorisch competent

           Competentie 5. Competent in samenwerken met collega’s.

3. Video
           Competentie 6. Samenwerken met de omgeving.

 

  1. Functioneringsverslag coach
          Competentie 1. Interpersoonlijk competent

           Competentie 3. Vak- en vakdidactisch competent

 

  1. WPL4 bijdrage authenticiteit

           Competentie 7. Reflectie en ontwikkeling